Begeleiding

Welke begeleiding kun je verwachten?

Kenmerk van Activerend Werk, is dat je onder begeleiding weer stappen kunt zetten richting een betaalde baan. Je begeleider heeft kennis van het vakgebied en kan je ondersteunen bij taken en opdrachten.

Natuurlijk kunnen we je ook altijd helpen met dingen die hier buiten liggen. Bijvoorbeeld leren plannen, gestructureerd werken, of je helpen dingen uit te zoeken voor je studie. Ook kan je altijd met ons praten over dingen die je bezighouden of dwars zitten op het gebied van werk of opleiding. Dan gaan we samen met jou kijken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Doelen

Bij de intake stellen we samen met jou, je begeleider en wijkcoach een plan van aanpak op. Hierbij stellen we samen doelen waar je het komende traject aan wilt werken. We begeleiden je bij taken waar nodig en zullen af en toe gesprekken met je voeren over wat we zien.

Ook zullen we regelmatig een gesprekje met je houden over de afgelopen periode, welke doelen goed gaan, wat je minder vond gaan en waar je je de komende tijd op wilt richten.

Voor afloop van het activerend werktraject hebben we ook altijd een eindgesprek met jou en je wijkcoach. Hierin kunnen we bespreken wat goed ging, wat nog beter kan en wat een goede vervolgstap zou zijn.

Natuurlijk is er meer mogelijk. Als je ergens behoefte aan hebt kan je hier altijd met ons over in gesprek.